Registrační pravidla

Všechny položky registračního formuláře jsou povinné a slouží k evidování zákazníků, kteří používají aplikaci napojaky.cz. Důvodem je výroba nápojových lístků na náklady společnosti Stock Plzeň – Božkov s.r.o., splní-li uživatel aplikace napojaky.cz stanovené podmínky, jejichž znění se dozví od regionálního obchodního zástupce společnosti. Registrace je zdarma a po jejím úspěšném dokončení můžete naplno využívat aplikaci napojaky.cz. Povinnou položkou, bez níž nebude registrace uskutečněna, je Souhlas s registračními pravidly.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka Souhlas s registračními pravidly a odesláním registračního formuláře uděluji souhlas společnosti ADV. solutions s.r.o., se sídlem Kestřanská 140/4, 143 00, Praha 4 - Cholupice, IČ: 28487737, DIČ: CZ28487737, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 145213, jakožto správci a vlastníkovi aplikace napojaky.cz se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
 Pracuji...